ROI Gids

De emotionele voordelen van digitaal gaan

Feeling-Digital-Blog-Grafiek

Inhoudsopgave

Inderdaad, gevoelens zijn waarschijnlijk het laatste waar de kapiteins van de visindustrie aan denken als ze digitale transformatie overwegen. Toch zijn gevoelens-viscerale, rauwe emoties- precies wat beslissingen in deze bedrijfstak bepaalt, vooral rond technologie.

Wij bevinden ons in een sector met grote risico's, omdat de grondstofprijzen bijna net zo sterk schommelen als het weer, waardoor zowel fortuinen als vissersschepen ten onder gaan. Angst is een overheersende emotie. 

Neem bijvoorbeeld de volgsystemen voor schepen (VMS). Vele zijn uitgerust met noodopspoorsystemen, in de hoop dat de angst van de vissers om te zinken hun angst voor bewaking zal overwinnen om de invoering van volgtechnologieën te stimuleren. 

Onze emoties sturen de besluitvorming, waarbij de rationele kant van onze hersenen later onze aanvankelijke cognitieve vooringenomenheid rechtvaardigt. In de woorden van psycholoog Jonathan Haidt: "De emotionele staart kwispelt de rationele hond."

Het wordt dus tijd om over onze gevoelens te praten. 

Naast angst is de andere overheersende emotie die ik zie bij het bezoeken van visverwerkende bedrijven angst, die, interessant genoeg, is wat we voelen als we onze emoties proberen te onderdrukken. Dat zou geen verrassing moeten zijn in een zogenaamd stoïcijnse bedrijfstak. Angst en bezorgdheid worden gevoed door de onvoorspelbaarheid van het aanbod en de kwaliteit van zeevruchten. 

Het is een bijzonder angstig bestaan voor kwaliteitscontrole managers die moeten navigeren door een byzantijns aantal certificeringen, voorschriften en specificaties. Een QC manager liet me eens een Excel spreadsheet zien met 352 vissersschepen (rijen) met 42 verschillende merkspecificaties (kolommen) waaraan de schepen moesten voldoen. Dat leverde een spreadsheet op met 14.784 cellen. De QC manager moest elke productieorder handmatig toetsen aan deze nalevingsmatrix, een geestdodende en stressvolle beproeving. 

Geen verrassing, er gebeurden fouten die kostbaar waren, zowel financieel als emotioneel. Transportcontainers kunnen worden onderworpen aan hogere tarieven of door klanten worden geweigerd omdat ze niet aan de eisen voldoen. De QC manager was soms tot tranen toe geroerd. 

Een deel van het probleem is een gebrek aan vertrouwen. Ik heb CFO's gehad die me vertelden dat ze geen vertrouwen hadden in de gegevens van de productiemanagers, die me op hun beurt vertelden dat ze geen vertrouwen hadden in de supervisors die toezien op de gegevensverzameling op de fabrieksvloer. Productieopbrengsten fluctueren op onverklaarbare wijze, waardoor relaties verslechteren en het vertrouwen afneemt. 

In de afgelopen jaren heb ik honderden managers bij visverwerkers ontmoet. Wat is hun emotionele reactie op digitale technologieën? Je zou kunnen denken dat die overweldigend negatief is, gezien het analoge karakter van de industrie. Het is echter precies het tegenovergestelde.

Technologie is nu zo alomtegenwoordig dat de meeste managers intuïtief begrijpen hoe het hun werk kan helpen. Nauwkeurige, real-time digitale gegevens genereren transparantie en, op hun beurt, vertrouwen. Kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt om fouten op te vangen en onmiddellijk te valideren of het werk correct wordt gedaan, waardoor de angst voor fouten afneemt. Live dashboards en geautomatiseerde waarschuwingen geven managers het gevoel meer controle te hebben. Digitalisering kan veel papierwerk elimineren, waardoor managers verlost worden van sleur en verveling. Dat alles voelt goed. 

Ironisch genoeg reageert de IT-afdeling vaak negatief op digitale transformatie. Een technologieleverancier van derden kan IT-managers vaak blootstellen aan een verhoogde controle, omdat de meeste zeevruchtenbedrijven niet de technische diepgang hebben om hun eigen IT-managers te begrijpen of uit te dagen. Nieuwe digitale technologieën kunnen ook de werkdruk en complexiteit voor IT-managers verhogen, waardoor stress ontstaat. 

Bij digitale transformatie vrezen mensen meestal meer het "transformatie" deel dan het "digitale". Sommige mensen zijn gewoon bang voor verandering, digitaal of anderszins. Mettertijd zal er minder technofobie zijn, vooral onder jongere "digital natives".

Een andere vorm van technofobie is de angst om je baan te verliezen aan een robot. Ik heb echter verschillende fabrieksdirecteuren in Zuidoost-Azië hun angst laten uitspreken voor de krimpende arbeidspool nu minder Thais, Indonesiërs en Filippino's in de visverwerking willen werken. Bedrijven hebben moeite om posities in te vullen. Bovendien is kunstmatige intelligentie nog niet ver genoeg gevorderd om echt hooggeschoolde functies over te nemen. Op dit moment is AI meer een digitaal hulpje om je slimmer, sneller en productiever te maken. (Lees dit Artikel in Harvard Business Review voor meer).

Een laatste kernemotie die genoemd moet worden is walging, een overlevingsinstinct om iets dat giftig voor ons is te verdrijven. Vreselijke geuren en hete, vochtige omgevingen zijn bijvoorbeeld walgelijk en worden helaas vaak geassocieerd met de verwerking van zeevruchten. Ik denk echter niet dat deze fysieke omstandigheden een beperkende factor zijn bij het werven van de volgende generatie leiders voor de visindustrie.

Veel millennials zijn op zoek naar diepgaand zinvol werk, en wat is er zinvoller dan voedsel produceren voor de mensheid. Maar een fabrieksmanager in een tonijnfabriek in General Santos, Filippijnen, legde me eens uit wat de uitdagingen waren om studenten van technische hogescholen te werven voor managementfuncties op instapniveau. Veel studenten werden afgeschrikt - misschien zelfs verafschuwd - door de archaïsche IT-systemen van het bedrijf, de verouderde denkwijze en het saaie papierwerk. Deze manager dacht dat de invoering van meer digitale technologieën jonge afgestudeerden zou kunnen inspireren tot een loopbaan in de zeevisserij.

En dat is wat technologie zou moeten doen, ons inspireren tot een betere toekomst. 

Logo

Blijf op de hoogte van onze onderzoeken en video's en het laatste tech-nieuws en industrie inzichten.

We sturen Catch-Up minstens één keer per kwartaal. 🐟

*