Privacybeleid

ThisFish Inc.

610 Main St #400

V6A 2V3 Vancouver, BC

Canada

+1 (604) 337-4804

info@this.fish

Laatst bijgewerkt op 22 maart 2021   

Dank u voor uw keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap bij ThisFish Inc. (""Bedrijf“, “we“, “us“, “onze"). Wij zetten ons in om uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of zorgen hebt over deze privacyverklaring, of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via eric@this.fish. 

Wanneer u onze website bezoekt https://this.fish (de "Website"), en meer in het algemeen, een van onze diensten gebruiken (de "Diensten", waaronder de Website valt), waarderen wij het dat u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie.

We hopen dat u de tijd neemt om deze zorgvuldig door te lezen, want ze is belangrijk. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waar u het niet mee eens bent, verzoeken wij u het gebruik van onze diensten onmiddellijk te staken. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze Diensten (waaronder, zoals hierboven beschreven, onze Website), alsmede op alle gerelateerde diensten, verkopen, marketing of evenementen. 

Lees deze privacyverklaring aandachtig door, zodat u begrijpt wat wij doen met de informatie die wij verzamelen.

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD?

4. MET WIE WORDT UW INFORMATIE GEDEELD?

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

8. BEDIENINGSORGANEN VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

10. WORDT DEZE MEDEDELING BIJGEWERKT?

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?

12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

 

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt. 

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Website of anderszins wanneer u contact met ons opneemt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten: 

Door u verstrekte persoonlijke informatie. Wij verzamelen namen; e-mailadressen; telefoonnummers; functiebenamingen; namen van organisaties; contactvoorkeuren; en andere soortgelijke informatie. 

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in deze persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie - zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken - wordt automatisch verzameld wanneer u onze Website bezoekt. 

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website bezoekt, gebruikt of erdoor navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan informatie over uw apparaat en gebruik bevatten, zoals uw IP-adres, kenmerken van uw browser en apparaat, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, naam van het apparaat, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en de werking van onze Website te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden. 

De informatie die wij verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn dienstgerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Website bezoekt of gebruikt en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de Website (zoals de datum/tijdstempels in verband met uw gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms "crash dumps" genoemd) en hardware-instellingen) omvatten.
 • Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat, kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel internetserviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.
 • Locatiegegevens. Wij verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie wij verzamelen hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Wij kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw Locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Let wel, als u ervoor kiest om u af te melden, is het mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Diensten niet kunt gebruiken.

 

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming. 

Wij gebruiken via onze Website verzamelde persoonsgegevens voor diverse hieronder beschreven zakelijke doeleinden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op grond van onze legitieme zakelijke belangen, om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Naast elk onderstaand doel geven wij de specifieke verwerkingsgronden aan waarop wij ons baseren. 

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:

 • Om u administratieve informatie te sturen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid toe te sturen.
 • Om onze diensten te beschermen. Wij kunnen uw informatie gebruiken in het kader van onze inspanningen om onze Website veilig en beveiligd te houden (bijvoorbeeld voor fraudecontrole en -preventie).
 • Om onze bepalingen, voorwaarden en beleid af te dwingen voor zakelijke doeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of in verband met ons contract.
 • Om te reageren op juridische verzoeken en schade te voorkomen. Als wij een dagvaarding of ander juridisch verzoek ontvangen, kan het nodig zijn dat wij de gegevens die wij bewaren inzien om te bepalen hoe wij daarop moeten reageren.
 • Uw bestellingen uitvoeren en beheren. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retourzendingen en omruilingen via de Website uit te voeren en te beheren.
 • Beheer van prijstrekkingen en wedstrijden. Wij kunnen uw informatie gebruiken om prijstrekkingen en wedstrijden te beheren wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan onze wedstrijden.
 • Om diensten aan de gebruiker te leveren en te vergemakkelijken. Wij kunnen uw informatie gebruiken om u de gevraagde dienst te verlenen.
 • Vragen van gebruikers beantwoorden/ondersteuning bieden aan gebruikers. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen met het gebruik van onze Diensten op te lossen.
 • Om u marketing- en promotieberichten te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt gebruiken voor onze marketingdoeleinden, indien dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Bijvoorbeeld, wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze Website, wanneer u zich abonneert op marketing of wanneer u anderszins contact met ons opneemt, zullen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing e-mails (zie de "WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN" hieronder).
 • U gerichte reclame leveren. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en reclame te ontwikkelen en weer te geven (en samenwerken met derden die dat doen) die zijn afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de doeltreffendheid ervan te meten.

 

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD?

In het kort: Wij delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan de wetgeving, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om aan zakelijke verplichtingen te voldoen. 

Wij kunnen uw gegevens waarover wij beschikken verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • Toegestaan: Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifiek toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken.
 • Legitieme belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.
 • Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract met u zijn aangegaan, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, zoals in antwoord op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in antwoord op overheidsinstanties om te voldoen aan vereisten inzake nationale veiligheid of wetshandhaving).
 • Vitale belangen: Wij kunnen uw gegevens bekendmaken wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.

Meer specifiek moeten wij uw gegevens verwerken of uw persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

 

 • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Verkopers, consultants en andere externe dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, contractanten of agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. Voorbeelden hiervan zijn: betalingsverwerking, gegevensanalyse, e-maillevering, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. Wij kunnen geselecteerde derden toestaan om trackingtechnologie te gebruiken op de Website, waardoor zij namens ons gegevens kunnen verzamelen over hoe u in de loop van de tijd met onze Website omgaat. Deze informatie kan worden gebruikt om, onder andere, gegevens te analyseren en te volgen, de populariteit van bepaalde inhoud, pagina's of functies te bepalen en de online activiteit beter te begrijpen. Tenzij beschreven in deze mededeling, delen, verkopen, verhuren of verhandelen wij uw informatie niet met derden voor hun promotionele doeleinden. Wij hebben contracten met onze gegevensverwerkers, die ontworpen zijn om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke informatie mogen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Zij zullen uw persoonlijke informatie ook niet delen met andere organisaties dan wij. Zij verbinden zich er ook toe de gegevens die zij namens ons bewaren te beschermen en te bewaren gedurende de periode die wij hen opdragen.
 • Zakenpartners. Wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

 

4. MET WIE WORDT UW INFORMATIE GEDEELD?

In het kort: Wij delen alleen informatie met de volgende derden. Wij delen en onthullen uw informatie alleen met de volgende derden.

Wij hebben elke partij gecategoriseerd zodat u gemakkelijk het doel van onze gegevensverzameling en -verwerking kunt begrijpen. Als wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming en u wilt uw toestemming intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het onderstaande gedeelte getiteld "HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?“.

 • Reclame, Direct Marketing en Lead Generation
  • Aangepast e-mail formulier
 • Cloud Computing-diensten
  • FlyWheel WordPress Hosting, Fast.ly
 • Inhoud optimalisatie
  • Google lettertypen
 • Delen via sociale media en reclame
  • Facebook sociale plugins, Twitter sociale plugins
 • Web- en mobiele analyse
  • Google Analytics, Google Tag Manager

 

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij de wet anders voorschrijft. 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze mededeling vereist dat wij uw persoonsgegevens langer dan 6 maanden bewaren. 

Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze informatie verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is. 

 

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen. 

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die wij verwerken te beschermen. Echter, ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie worden gegarandeerd 100% veilig te zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen.

Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Website voor uw eigen risico. U dient de Website alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken. 

 

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, heeft u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke informatie geven. U kunt uw account te allen tijde bekijken, wijzigen of beëindigen. 

In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonlijke informatie, (ii) om rectificatie of wissing te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, op overdraagbaarheid van gegevens. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om een dergelijk verzoek in te dienen, gebruikt u de contactgegevens hieronder.

Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en opvolgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming. Indien u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte en u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heeft u tevens het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

U vindt hun contactgegevens hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Als u in Zwitserland woont, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html

 

8. BEDIENINGSORGANEN VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES 

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een "Do-Not-Track" ("DNT") functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om te voorkomen dat gegevens over uw online surfactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen.

Daarom reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze om niet online gevolgd te worden doorgeeft. Als in de toekomst een norm voor online tracking wordt aangenomen die wij moeten volgen, zullen wij u in een herziene versie van deze privacyverklaring over die praktijk informeren. 

 

9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot uw persoonlijke gegevens. 

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light" wet, staat onze gebruikers die inwoners zijn van Californië toe om eenmaal per jaar gratis informatie bij ons op te vragen over (eventuele) categorieën persoonlijke informatie die wij aan derden hebben verstrekt voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar.

Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens. Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerde account bij de Website hebt, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u publiekelijk op de Website plaatst. Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat bij uw account hoort en een verklaring dat u in Californië woont.

Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Website, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit al onze systemen (bijv. back-ups, enz.). 

 

10. WORDT DEZE MEDEDELING BIJGEWERKT?

In het kort: Ja, wij zullen deze mededeling zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen. 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken.

De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen wij u daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbaar bericht over dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen.

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen. 

 

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?  

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u een e-mail sturen naar eric@this.fish of per post naar: 

ThisFish Inc.

2002 - 125 Milross Avenue

Vancouver, Brits Columbia

V6A 0A1

Canada 

Logo

Blijf op de hoogte van onze onderzoeken en video's en het laatste tech-nieuws en industrie inzichten.

We sturen Catch-Up minstens één keer per kwartaal. 🐟

*