Polityka prywatności

ThisFish Inc.

610 Main St #400

V6A 2V3 Vancouver, BC

Kanada

+1 (604) 337-4804

info@this.fish

Ostatnia aktualizacja 22 marca 2021 r.   

Dziękujemy za wybór bycia częścią naszej społeczności w ThisFish Inc. ("Firma“, “my“, “nas“, “nasz"). Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych i Państwa prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem eric@this.fish. 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową https://this.fish (the "Strona internetowa"), a bardziej ogólnie, korzystanie z którejkolwiek z naszych usług ("the ").Usługi", które obejmują Stronę internetową), doceniamy, że powierzasz nam swoje dane osobowe. Traktujemy Państwa prywatność bardzo poważnie. W niniejszej informacji o prywatności staramy się wyjaśnić Państwu w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i jakie prawa mają Państwo w związku z nimi.

Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na dokładne zapoznanie się z nią, ponieważ jest ona ważna. Jeśli są jakieś warunki w tej informacji o prywatności, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych Usług. 

Niniejsza informacja o prywatności dotyczy wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą stronę internetową), jak również wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą informacją o prywatności, gdyż pomoże ona zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

SPIS TREŚCI

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

3. CZY TWOJE DANE ZOSTANĄ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIONE?

4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

6. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

8. URZĄDZENIA STERUJĄCE DLA FUNKCJI "NIE ŚLEDŹ

9. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

10. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

11. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OGŁOSZENIA?

12. JAK MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE OD CIEBIE ZBIERAMY?

 

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz. 

Zbieramy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie przekazuje nam, gdy wyraża zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczy w działaniach na Stronie internetowej lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktuje. Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Stroną, dokonywanych przez niego wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzysta. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące elementy: 

Dane osobowe dostarczone przez użytkownika. Zbieramy nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, nazwy stanowisk, nazwy organizacji, preferencje dotyczące kontaktu i inne podobne informacje. 

Wszystkie dane osobowe, które nam podajesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach tych danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje - takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej Strony. 

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, używasz lub poruszasz się po stronie internetowej. Informacje te nie ujawniają Państwa tożsamości (np. nazwiska lub danych kontaktowych), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i sposobie korzystania z niego, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystają Państwo z naszej Strony oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonowania naszej Strony internetowej oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych. 

Informacje, które zbieramy obejmują:

 • Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i dane użytkowe to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery zbierają automatycznie podczas dostępu lub korzystania z naszej Witryny i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu, w jaki użytkownik wchodzi z nami w interakcje, te dane dziennika mogą obejmować adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o aktywności użytkownika w Witrynie (takie jak znaczniki daty/godziny związane z użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne podejmowane działania, takie jak funkcje, z których użytkownik korzysta), informacje o zdarzeniach w urządzeniu (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane "crash dumps") i ustawienia sprzętu).
 • Dane urządzenia. Zbieramy dane o urządzeniu, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do Strony. W zależności od używanego urządzenia, te dane o urządzeniu mogą obejmować takie informacje jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.
 • Dane o lokalizacji. Zbieramy dane dotyczące lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. To, ile informacji zbieramy, zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny. Na przykład, możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które mówią nam o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie adresu IP). Użytkownik może zrezygnować z umożliwienia nam gromadzenia tych informacji poprzez odmowę dostępu do nich lub wyłączenie ustawienia Lokalizacji na swoim urządzeniu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku rezygnacji użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

 

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Państwa dane w celach wynikających z uzasadnionych interesów biznesowych, realizacji naszej umowy z Państwem, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i/lub Państwa zgody. 

Wykorzystujemy dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej Strony internetowej do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Państwa dane osobowe dla tych celów w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem, za Państwa zgodą i/lub w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych. Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których opieramy się obok każdego celu wymienionego poniżej. 

Wykorzystujemy informacje, które zbieramy lub otrzymujemy:

 • Aby wysłać do Ciebie informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacji o zmianach w naszych warunkach, zasadach i polityce.
 • Aby chronić nasze Usługi. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w ramach naszych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszej Witryny (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).
 • Aby egzekwować nasze warunki, zasady i polityki w celach biznesowych, aby spełnić wymagania prawne i regulacyjne lub w związku z naszą umową.
 • Aby odpowiedzieć na żądania prawne i zapobiec szkodom. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inne żądanie prawne, możemy być zmuszeni do sprawdzenia przechowywanych przez nas danych w celu określenia sposobu odpowiedzi.
 • Realizuj i zarządzaj swoimi zamówieniami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu realizacji i zarządzania zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianą dokonywanymi za pośrednictwem strony internetowej.
 • Zarządzać losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu administrowania losowaniami nagród i konkursami, gdy użytkownik zdecyduje się wziąć udział w naszych konkursach.
 • W celu dostarczenia i ułatwienia dostarczenia usług użytkownikowi. Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku, aby zapewnić mu żądaną usługę.
 • Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować im wsparcie. Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku, aby odpowiedzieć na jego zapytania i rozwiązać wszelkie potencjalne problemy związane z korzystaniem z naszych Usług.
 • Aby wysyłać Ci komunikację marketingową i promocyjną. My i/lub nasi partnerzy marketingowi będący osobami trzecimi mogą wykorzystywać dane osobowe przesłane przez użytkownika do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z jego preferencjami marketingowymi. Na przykład, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszej Witrynie, subskrybując marketing lub w inny sposób kontaktując się z nami, będziemy zbierać od Państwa dane osobowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z naszych e-maili marketingowych (patrz "JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI" poniżej).
 • Dostarczanie użytkownikowi ukierunkowanych reklam. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracować z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do zainteresowań i/lub lokalizacji użytkownika oraz do mierzenia ich skuteczności.

 

3. CZY TWOJE DANE ZOSTANĄ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIONE?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, w celu przestrzegania przepisów prawa, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych. 

Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś nam konkretną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to zasadnie konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy: Jeżeli zawarliśmy z Państwem umowę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.
 • Obowiązki prawne: Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, żądań rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi na potrzeby władz publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Zainteresowania witalne: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to niezbędne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami związanymi z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i działaniami niezgodnymi z prawem lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w które jesteśmy zaangażowani.

Bardziej szczegółowo, możemy potrzebować przetwarzać Twoje dane lub udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 

 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępnić Twoje dane zewnętrznym sprzedawcom, dostawcom usług, wykonawcom lub agentom, którzy wykonują usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia na stronie internetowej, co umożliwi im gromadzenie w naszym imieniu danych na temat sposobu interakcji użytkownika z naszą stroną internetową w czasie. Informacje te mogą być wykorzystywane między innymi do analizy i śledzenia danych, określania popularności określonych treści, stron lub funkcji oraz lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie zostało to opisane w niniejszej informacji, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie handlujemy żadnymi informacjami o użytkowniku z osobami trzecimi dla ich celów promocyjnych. Z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane zawarliśmy umowy, których celem jest pomoc w zabezpieczeniu Państwa danych osobowych. Oznacza to, że nie mogą oni robić nic z Twoimi danymi osobowymi, jeśli nie otrzymają od nas instrukcji. Nie będą oni również udostępniać danych osobowych użytkownika żadnej organizacji poza nami. Zobowiązują się również do ochrony danych, które przechowują w naszym imieniu oraz do przechowywania ich przez okres, który został przez nas zlecony.
 • Partnerzy biznesowi. Możemy udostępnić Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.

 

4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko następującym stronom trzecim. Udostępniamy i ujawniamy Twoje informacje tylko następującym stronom trzecim.

Skategoryzowaliśmy każdą stronę, abyś mógł łatwo zrozumieć cel naszych praktyk gromadzenia i przetwarzania danych. Jeśli przetwarzaliśmy Twoje dane na podstawie Twojej zgody i chcesz ją cofnąć, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji zatytułowanej "JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO POWIADOMIENIA?“.

 • Reklama, marketing bezpośredni i generowanie leadów
  • Własny formularz e-mailowy
 • Usługi w chmurze obliczeniowej
  • FlyWheel WordPress Hosting, Fast.ly
 • Optymalizacja treści
  • Czcionki Google
 • Udostępnianie i reklama w mediach społecznościowych
  • Wtyczki społecznościowe Facebook, wtyczki społecznościowe Twitter
 • Analityka internetowa i mobilna
  • Google Analytics, Google Tag Manager

 

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przechowujemy informacje o użytkowniku tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej. 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel określony w niniejszej informacji nie będzie wymagał od nas przechowywania Państwa danych osobowych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

Gdy nie będziemy mieli bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że Państwa dane osobowe były przechowywane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy Państwa dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie. 

 

6. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

W skrócie: Staramy się chronić Twoje dane osobowe poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa. 

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże, pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu zabezpieczenia informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana jako bezpieczna, więc nie możemy obiecać lub zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować informacji.

Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszej Witryny odbywa się na Twoje własne ryzyko. Należy korzystać z Witryny wyłącznie w bezpiecznym środowisku. 

 

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, użytkownik ma prawa, które umożliwiają większy dostęp do swoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć, zmienić lub zlikwidować swoje konto. 

W niektórych regionach (takich jak Europejski Obszar Gospodarczy), masz pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo do (i) żądania dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz (iv) w stosownych przypadkach, przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach mogą Państwo mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, należy skorzystać z adresu dane kontaktowe podano poniżej.

Rozważymy i podejmiemy działania w związku z każdym wnioskiem zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli opieramy się na Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie danych osobowych użytkownika prowadzone na podstawie zgodnych z prawem podstaw przetwarzania innych niż zgoda. Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe do organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html

 

8. URZĄDZENIA STERUJĄCE DLA FUNKCJI "NIE ŚLEDŹ 

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne posiadają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track ("DNT"), które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby dane na temat aktywności w sieci nie były monitorowane i gromadzone. Na tym etapie nie opracowano jednolitego standardu technologicznego dla rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT.

W związku z tym nie reagujemy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują o rezygnacji z bycia śledzonym online. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard dotyczący śledzenia w Internecie, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o prywatności. 

 

9. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych. 

California Civil Code Section 1798.83, znany również jako prawo "Shine The Light", pozwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, zwrócić się do nas i uzyskać od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacje o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego oraz nazwy i adresy wszystkich osób trzecich, z którymi dzieliliśmy się danymi osobowymi w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taką prośbę, prosimy o złożenie jej na piśmie do nas, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej. Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto na Stronie, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie umieszczasz na Stronie. Aby zażądać usunięcia takich danych, należy skontaktować się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej, i podać adres e-mail powiązany z kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii.

Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie prezentowane w Serwisie, ale należy pamiętać, że dane te mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopii zapasowych itp.). 

 

10. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

W skrócie: Tak, będziemy aktualizować tę informację w razie potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami. 

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o prywatności.

Zaktualizowana wersja zostanie wskazana przez zaktualizowaną datę "Revised", a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać od momentu jej udostępnienia. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o prywatności, możemy powiadomić o tym użytkownika poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia.

Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o prywatności, aby być na bieżąco z tym, jak chronimy Państwa dane. 

 

11. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OGŁOSZENIA?  

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres eric@this.fish lub pocztą na adres: 

ThisFish Inc.

2002 - 125 Milross Avenue

Vancouver, Kolumbia Brytyjska

V6A 0A1

Kanada 

Logo

Śledź nasze badania i filmy wideo oraz najnowsze wiadomości technologiczne i spostrzeżenia dotyczące branży.

Wysyłamy Catch-Up przynajmniej raz na kwartał. kwartał. 🐟

*