Przepływy pracy

Kontrola jakości

Poczuj zaufanie i większą pewność swoich danych w zakresie zgodności z HACCP, audytów i wycofywania produktów.

Dane w czasie rzeczywistym wzmacniają kontrolę i zapewniają zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa żywności. Tally można skonfigurować do digitalizacji w laboratorium i w hali produkcyjnej, zapewniając silną identyfikowalność.
Cechy
  • Wizualne alerty na pulpitach nawigacyjnych szybko pokazują niezgodność z przepisami
  • Etykiety i skanery kodów kreskowych usprawniają śledzenie próbek laboratoryjnych
  • Znaczniki czasu i nazwy użytkowników potwierdzają poprawność wprowadzanych danych
  • Prześlij zdjęcia, aby udokumentować problemy z jakością
Korzyści
  • Ograniczenie błędów w danych w celu poprawy zgodności z przepisami
  • Dane w czasie rzeczywistym umożliwiają szybkie podjęcie działań naprawczych w celu uniknięcia kosztownych błędów
  • Szybkie wycofywanie produktów z rynku dzięki elektronicznej identyfikowalności
Logo

Śledź nasze badania i filmy wideo oraz najnowsze wiadomości technologiczne i spostrzeżenia dotyczące branży.

Wysyłamy Catch-Up przynajmniej raz na kwartał. kwartał. 🐟

*