Przepływy pracy

Inwentaryzacja

Poczuj się pewniej, że Twoje zapasy są dokładne i aktualne dzięki elektronicznemu śledzeniu.

Kodowanie kreskowe zapasów i monitorowanie ich w czasie rzeczywistym zapewnia ściślejszą kontrolę i ogranicza straty. Tally może być skonfigurowany dla wielu inwentaryzacji, w tym surowców, produkcji w toku, produktów gotowych i towarów suchych.
Cechy
  • Drukowanie kodów kreskowych na przedmiotach w celu lepszego śledzenia zapasów
  • Paletyzacja zapasów w celu usprawnienia wysyłki
  • Drukowanie etykiet o zmiennej masie i niestandardowych listów przewozowych
  • Przeprowadzać liczenie zapasów i dokonywać miesięcznych korekt
Korzyści
  • Ograniczenie strat wynikających z brakujących zapasów i nadmiernych wysyłek
  • Lepsze zarządzanie systemem FIFO (first-in-first-out) w celu zapobiegania marnotrawstwu
  • Monitorowanie zapasów w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów nawigacyjnych
Kobieta skanuje kod kreskowy pudełka podczas jego ważenia.
Logo

Śledź nasze badania i filmy wideo oraz najnowsze wiadomości technologiczne i spostrzeżenia dotyczące branży.

Wysyłamy Catch-Up przynajmniej raz na kwartał. kwartał. 🐟

*