Ροές εργασίας

Ποιοτικός έλεγχος

Νιώστε εμπιστοσύνη και μεγαλύτερη σιγουριά στα δεδομένα σας για τη συμμόρφωση με το HACCP, τους ελέγχους και τις ανακλήσεις.

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ενισχύουν τον έλεγχο και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Το Tally μπορεί να διαμορφωθεί για ψηφιοποίηση στο εργαστήριο και στο εργοστάσιο, εξασφαλίζοντας ισχυρή ιχνηλασιμότητα.
Χαρακτηριστικά
  • Οι οπτικές ειδοποιήσεις στους πίνακες οργάνων δείχνουν γρήγορα τη μη συμμόρφωση
  • Οι ετικέτες barcode και οι σαρωτές βελτιώνουν την παρακολούθηση των εργαστηριακών δειγμάτων
  • Οι χρονοσφραγίδες και τα ονόματα χρηστών επικυρώνουν τις καταχωρήσεις δεδομένων
  • Ανεβάστε φωτογραφίες για να τεκμηριώσετε θέματα ποιότητας
Οφέλη
  • Μείωση των σφαλμάτων δεδομένων για τη βελτίωση της συμμόρφωσης
  • Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο επιτρέπουν γρήγορη διορθωτική δράση για την αποφυγή δαπανηρών λαθών
  • Διεξαγωγή γρήγορων ανακλήσεων με ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα
Λογότυπο

Ενημερωθείτε για την έρευνά μας, τα βίντεο και τα τελευταία νέα της τεχνολογίας και τις γνώσεις του κλάδου.

Στέλνουμε το Catch-Up τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. 🐟

*