Πόροι

Ocean Super Cluster

Τον Ιούλιο του 2020, το Ocean Supercluster του Καναδά απένειμε στην ThisFish Inc. επιχορήγηση $500.000 για να επενδύσει στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς τεχνολογίας επεξεργασίας θαλασσινών που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη AI).

Η ThisFish έχει αναπτύξει εφαρμογές με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης, που ονομάζονται Tallybots, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στο λογισμικό παραγωγής και ιχνηλασιμότητας για προγνωστική ανάλυση και αυτοματοποίηση.

Η επεξεργασία θαλασσινών αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Λόγω της φυσικής μεταβλητότητας των ψαριών, όπως τα είδη, το μέγεθος των ψαριών, η εποχικότητα, η αλιευτική ζώνη, η μέθοδος αλίευσης κ.ο.κ., οι μεταποιητές θαλασσινών συχνά δυσκολεύονται να προβλέψουν τα αποτελέσματα της παραγωγής και της ποιότητας, όπως οι αποδόσεις.

Υπάρχουν απλά πάρα πολλές μεταβλητές για να τις αναλύσει το ανθρώπινο μυαλό. Αυτό είναι ένα τέλειο πρόβλημα για τη νέα μας τεχνολογία Tallybot. Σκεφτείτε το Tallybot ως έναν μικρό ψηφιακό βοηθό, σαν τον R2D2 της επεξεργασίας θαλασσινών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας Supercluster, η ThisFish συνεργάζεται με τις Orca Specialty Foods, Hardy Buoys Smoked Fish Ltd, Πανεπιστήμιο McGill, Πανεπιστήμιο York και Eurofish. Μαζί οι εταιρείες και τα ερευνητικά πανεπιστήμια συνεργάζονται για την ανάπτυξη των Tallybots, προγραμματισμένων με αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο δύσκολες προκλήσεις στην παραγωγή θαλασσινών, την ιχνηλασιμότητα, τον ποιοτικό έλεγχο και τη λογιστική κόστους.

Η ομάδα έργου αναμένει να είναι μία από τις πρώτες στον κόσμο που θα ενσωματώσει τεχνητή νοημοσύνη σε λογισμικό παραγωγής και ιχνηλασιμότητας θαλασσινών. Τα Tallybots θα αναλύουν τα μεγάλα σύνολα δεδομένων που δημιουργούνται από το λογισμικό Tally της ThisFish για να βοηθήσουν τους μεταποιητές να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις, να βελτιώσουν την ποιότητα, να αυτοματοποιήσουν την κοστολόγηση και να μειώσουν τα λάθη δεδομένων καθώς και τη μη συμμόρφωση.

Το έργο μπορεί επίσης να επεκτείνει την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης στα αλιευτικά σκάφη για τη βελτίωση του χειρισμού, της κατάψυξης και της αποθήκευσης των αλιευμάτων στη θάλασσα.

Λογότυπο

Ενημερωθείτε για την έρευνά μας, τα βίντεο και τα τελευταία νέα της τεχνολογίας και τις γνώσεις του κλάδου.

Στέλνουμε το Catch-Up τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. 🐟

*