Πόροι

ThisFish is a thought leader in artificial intelligence in seafood, meaning our approach and products follow a data and evidence-based approach.

Follow along with our discoveries and learn more about our work and the industry through videos, case studies and our blog.

Latest issue:

AI Series

We can’t deny the impact and prevalence of artificial intelligence in technology anymore and this extends to the seafood sector as well. We’ve compiled this guide for AI in seafood, taking a look at trends, evolutions and the players in the landscape.

Previous articles

ROI Series

Traceability, sustainability and the efficiency of your business are deeply intertwined. We wrote a series on how digital transformation will drive consistent returns, reliable reporting and better prospects for seafood and aquaculture enterprises.

Articles in this series:
Λογότυπο

Ενημερωθείτε για την έρευνά μας, τα βίντεο και τα τελευταία νέα της τεχνολογίας και τις γνώσεις του κλάδου.

Στέλνουμε το Catch-Up τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. 🐟

*