Ροές εργασίας

Sales Orders

Feel confident that stock levels are accurate and sales will be fulfilled.

Digitization ensures that sales staff have accurate, real-time data on stock levels to ensure that when sales are made they can be fulfilled by production and logistic departments.
Χαρακτηριστικά
  • Alerts can warn sales staff when stock levels are running low
  • Sales orders and invoices can be automatically generated and shared with accounting
  • Advance shipping notifications can be automatically sent to sale staff and customers when orders are shipped
  • Digitize and analyze claims when customers are unsatisfied
Οφέλη
  • Reduce over or under selling due to inaccurate stock levels
  • Save time through automated notifications

Ζητήστε ένα demo.

Κλείστε ένα demo σήμερα και δείτε μόνοι σας πώς το TallyVision θα φέρει επανάσταση στις διαδικασίες του εργοστασίου σας.

Λογότυπο

Ενημερωθείτε για την έρευνά μας, τα βίντεο και τα τελευταία νέα της τεχνολογίας και τις γνώσεις του κλάδου.

Στέλνουμε το Catch-Up τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. 🐟

*

Κλείστε μια επίδειξη

Πιστεύουμε ότι το Tally μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Αφήστε το όνομα και τις πληροφορίες σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κανονίσουμε την επίδειξή σας.