Workflow-Quality-Control
Przepływy pracy

Kontrola jakości

Poczuj zaufanie i większą pewność do swoich danych w zakresie zgodności z HACCP, audytów i wycofywania produktów.

Dane w czasie rzeczywistym wzmacniają kontrolę i zapewniają zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa żywności. Tally może być skonfigurowany do digitalizacji w laboratorium i w hali produkcyjnej, zapewniając silną identyfikowalność.
Cechy
  • Wizualne alerty na pulpitach nawigacyjnych szybko pokazują brak zgodności
  • Etykiety z kodami kreskowymi i skanery usprawniają śledzenie próbek laboratoryjnych
  • Znaczniki czasu i nazwy użytkowników potwierdzają poprawność wprowadzonych danych
  • Prześlij zdjęcia, aby udokumentować problemy z jakością
Korzyści
  • Zmniejszenie liczby błędów w danych w celu poprawy zgodności z przepisami
  • Dane w czasie rzeczywistym umożliwiają szybkie podjęcie działań korygujących w celu uniknięcia kosztownych błędów
  • Szybkie wycofywanie produktów z rynku dzięki elektronicznej identyfikowalności
tf-Artboard-1@2x
Tablica-1

Usprawnij przepływ pracy

Nasze dostosowywalne i skalowalne podejście zapewnia, że Tally jest kompatybilne z wieloma różnymi konfiguracjami i instalacjami.