Przepływ pracy_Przeładunek portów
Przepływy pracy

Rozładunek w porcie

Poczuj się lepiej w swoim łańcuchu dostaw dzięki monitorowaniu rozładunku w czasie rzeczywistym

Wzmocnij identyfikowalność poprzez rozpoczęcie digitalizacji, gdy statki są rozładowywane w porcie. Tally może być skonfigurowane do digitalizacji próbek kontroli jakości na statkach, znakowania poszczególnych ryb i śledzenia dostaw ciężarówkami pomiędzy portem a zakładem.
Cechy
  • Monitorowanie postępu i szybkości rozładunku statku za pomocą pulpitów nawigacyjnych.
  • Oznaczanie poszczególnych ryb kodami kreskowymi w celu dokładniejszej kontroli jakości i identyfikowalności
  • Digitalizacja kontroli jakości i oceny sensorycznej podczas rozładunku
Korzyści
  • Porównywanie danych dotyczących rozładunku i odbioru z zakładu w celu uzyskania dokładniejszej kontroli
  • Wzmocnienie identyfikowalności statku
  • Monitorowanie jakości w czasie rzeczywistym w celu podjęcia szybkich działań naprawczych
port-unloading-rs
Tablica-1

Usprawnij przepływ pracy

Nasze dostosowywalne i skalowalne podejście zapewnia, że Tally jest kompatybilne z wieloma różnymi konfiguracjami i instalacjami.