Przepływ pracy_inwentaryzacja
Przepływy pracy

Inwentaryzacja

Poczuj się pewniej, że Twoje zapasy są dokładne i aktualne dzięki elektronicznemu śledzeniu.

Kodowanie kreskowe zapasów i monitorowanie ich w czasie rzeczywistym zapewnia ściślejszą kontrolę i zmniejsza straty. Tally może być skonfigurowany dla wielu inwentaryzacji, w tym surowców, produkcji w toku, produktów gotowych i towarów suchych.
Cechy
  • Drukowanie kodów kreskowych na przedmiotach w celu lepszego śledzenia zapasów.
  • Paletyzacja zapasów w celu usprawnienia wysyłki
  • Drukowanie etykiet o zmiennej masie i niestandardowych listów przewozowych
  • Przeprowadzanie liczenia zapasów i dokonywanie comiesięcznych korekt
Korzyści
  • Ograniczenie strat wynikających z brakujących zapasów i nadmiernych wysyłek
  • Lepsze zarządzanie systemem FIFO (first-in-first-out) w celu zapobiegania marnotrawstwu
  • Monitorowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów nawigacyjnych
ThisFish_HowItWorks_PrinterScanner_preview_blu
Tablica-1

Usprawnij przepływ pracy

Nasze dostosowywalne i skalowalne podejście zapewnia, że Tally jest kompatybilne z wieloma różnymi konfiguracjami i instalacjami.