Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 22 marca 2021 r.   

Dziękujemy, że zdecydowałeś się być częścią naszej społeczności w ThisFish Inc. ("Firma“, “my“, “nas“, “nasz"). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych i Państwa prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem eric@this.fish. 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową https://this.fish (the "Strona internetowa"), a bardziej ogólnie, korzystanie z którejkolwiek z naszych usług ("Usługi").Usługi", które obejmują Witrynę), doceniamy, że powierzają nam Państwo swoje dane osobowe. Traktujemy Państwa prywatność bardzo poważnie. W niniejszej informacji o prywatności staramy się wyjaśnić Państwu w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie mają Państwo prawa w związku z nimi.

Mamy nadzieję, że poświęcą Państwo trochę czasu na dokładne zapoznanie się z nią, ponieważ jest ona bardzo ważna. Jeśli są jakieś warunki w tej informacji o prywatności, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych Usług. 

Niniejsza informacja o prywatności dotyczy wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą stronę internetową), a także wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą informacją o prywatności, gdyż pomoże ona zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

SPIS TREŚCI

1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

3. CZY TWOJE DANE ZOSTANĄ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIONE?

4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

6. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

8. URZĄDZENIA STERUJĄCE DLA FUNKCJI "NIE ŚLEDŹ

9. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

10. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

11. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

12. JAK MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE OD CIEBIE ZBIERAMY?

1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Gromadzimy dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników. 

Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje, gdy wyraża zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczy w działaniach na Stronie internetowej lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktuje. Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Witryną, wyborów dokonywanych przez użytkownika oraz produktów i funkcji, z których korzysta. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące elementy: 

Dane osobowe dostarczone przez użytkownika. Zbieramy nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, nazwy stanowisk, nazwy organizacji, preferencje dotyczące kontaktu i inne podobne informacje. 

Wszystkie dane osobowe, które nam podajesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a także musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach w tych danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje - takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. 

Automatycznie zbieramy pewne informacje podczas odwiedzania, korzystania lub poruszania się po Witrynie. Informacje te nie ujawniają Państwa tożsamości (np. nazwiska lub danych kontaktowych), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i sposobie korzystania z niego, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystają Państwo z naszej Witryny oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonowania naszej Strony internetowej, a także do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych. 

Gromadzone przez nas informacje obejmują:

 • Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery zbierają automatycznie podczas dostępu lub korzystania z naszej Witryny i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu interakcji z nami te dane dziennika mogą obejmować adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Państwa aktywności w Witrynie (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Państwa użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne podejmowane działania, np. używane funkcje), informacje o zdarzeniach na urządzeniu (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane "crash dumps") i ustawienia sprzętu).
 • Dane urządzenia. Gromadzimy dane o urządzeniach, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu używanym do uzyskiwania dostępu do Witryny. W zależności od używanego urządzenia, te dane o urządzeniu mogą zawierać takie informacje jak adres IP (lub serwera proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizację, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawcę usług internetowych i/lub operatora sieci komórkowej, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.
 • Dane dotyczące lokalizacji. Gromadzimy dane dotyczące lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji urządzenia użytkownika, które mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. Ilość gromadzonych przez nas informacji zależy od typu i ustawień urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny. Na przykład, możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które mówią nam o bieżącej lokalizacji użytkownika (na podstawie jego adresu IP). Użytkownik może zrezygnować z zezwalania nam na zbieranie tych informacji, odmawiając dostępu do nich lub wyłączając ustawienia lokalizacji na swoim urządzeniu. Należy jednak pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się zrezygnować, może nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Państwa informacje w celach wynikających z uzasadnionych interesów biznesowych, realizacji naszej umowy z Państwem, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub Państwa zgody. 

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszej Witryny w różnych celach biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem, za Państwa zgodą i/lub w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Obok każdego celu wymienionego poniżej wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy. 

Używamy informacji, które zbieramy lub otrzymujemy:

 • Aby wysyłać do Ciebie informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacji o zmianach w naszych warunkach, zasadach i polityce.
 • Aby chronić nasze Usługi. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w ramach naszych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszej Witryny (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).
 • Aby egzekwować nasze warunki, zasady i politykę w celach biznesowych, aby spełnić wymagania prawne i regulacyjne lub w związku z naszą umową.
 • Aby odpowiedzieć na żądania prawne i zapobiec szkodom. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inne żądanie prawne, możemy być zmuszeni do sprawdzenia przechowywanych przez nas danych w celu ustalenia sposobu odpowiedzi.
 • Realizuj i zarządzaj swoimi zamówieniami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do realizacji i zarządzania jego zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianą dokonywanymi za pośrednictwem Witryny.
 • Zarządzać losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do administrowania losowania nagród i konkursów, jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w naszych konkursach.
 • W celu dostarczenia i ułatwienia dostarczenia usług użytkownikowi. Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku w celu dostarczenia mu żądanej usługi.
 • Odpowiadanie na zapytania użytkowników/oferowanie wsparcia użytkownikom. Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku, aby odpowiedzieć na jego zapytania i rozwiązać wszelkie potencjalne problemy, jakie może mieć użytkownik w związku z korzystaniem z naszych Usług.
 • Aby wysyłać Ci komunikaty marketingowe i promocyjne. My i/lub nasi partnerzy marketingowi będący osobami trzecimi możemy wykorzystywać dane osobowe przesłane do nas do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Państwa preferencjami marketingowymi. Na przykład, wyrażając zainteresowanie otrzymywaniem informacji o nas lub naszej Witrynie, subskrybując materiały marketingowe lub kontaktując się z nami w inny sposób, będziemy zbierać dane osobowe od Państwa. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości marketingowych (patrz "JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI" poniżej).
 • Dostarczanie Ci ukierunkowanych reklam. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracować z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do zainteresowań i/lub lokalizacji użytkownika oraz do mierzenia ich skuteczności.

3. CZY TWOJE DANE ZOSTANĄ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIONE?

W skrócie: Udostępniamy informacje wyłącznie za zgodą użytkownika, w celu zachowania zgodności z prawem, świadczenia usług, ochrony praw użytkownika lub wypełniania zobowiązań biznesowych. 

Możemy przetwarzać lub udostępniać Państwa dane, które posiadamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Państwa dane, jeżeli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych w określonym celu.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Państwa dane, gdy jest to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy: Jeżeli zawarliśmy z Państwem umowę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia warunków naszej umowy.
 • Obowiązki prawne: Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, żądań rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub postępowania prawnego, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie (w tym w odpowiedzi na wezwanie władz publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Interesy życiowe: Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli uznamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami związanymi z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i działaniami niezgodnymi z prawem lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w które jesteśmy zaangażowani.

Bardziej szczegółowo, możemy być zmuszeni do przetwarzania danych lub udostępniania danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • Przeniesienie własności przedsiębiorstwa. Możemy udostępniać lub przekazywać informacje o użytkowniku w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • Sprzedawcy, konsultanci i inni dostawcy usług będący osobami trzecimi. Możemy udostępniać dane użytkownika zewnętrznym sprzedawcom, dostawcom usług, wykonawcom lub przedstawicielom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i potrzebują dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia w Witrynie, co umożliwi im zbieranie w naszym imieniu danych na temat interakcji użytkownika z naszą Witryną w czasie. Informacje te mogą być wykorzystywane m.in. do analizy i śledzenia danych, określania popularności pewnych treści, stron lub funkcji oraz lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie zostało to opisane w niniejszym powiadomieniu, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie handlujemy żadnymi informacjami o użytkownikach stronom trzecim dla ich celów promocyjnych. Zawarliśmy umowy z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane, które mają na celu pomoc w zabezpieczeniu Państwa danych osobowych. Oznacza to, że nie mogą one robić nic z Twoimi danymi osobowymi, chyba że otrzymają od nas takie polecenie. Nie będą one również udostępniać danych osobowych użytkownika innym organizacjom poza nami. Zobowiązują się one również do ochrony danych przechowywanych w naszym imieniu i przechowywania ich przez okres wskazany przez nas.
 • Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować mu określone produkty, usługi lub promocje.

4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko następującym stronom trzecim. Udostępniamy i ujawniamy informacje o użytkowniku wyłącznie następującym stronom trzecim.

Każdą ze stron podzieliliśmy na kategorie, aby mogli Państwo łatwo zrozumieć cel naszych praktyk gromadzenia i przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzaliśmy Twoje dane na podstawie Twojej zgody i chcesz ją cofnąć, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji zatytułowanej "JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO POWIADOMIENIA?“.

 • Reklama, marketing bezpośredni i generowanie leadów
  • Własny formularz e-mail
 • Usługi w chmurze obliczeniowej
  • FlyWheel WordPress Hosting, Fast.ly
 • Optymalizacja treści
  • Google Fonts
 • Udostępnianie i reklama w mediach społecznościowych
  • Wtyczki społecznościowe Facebook, wtyczki społecznościowe Twitter
 • Analityka internetowa i mobilna
  • Google Analytics, Google Tag Manager

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

W skrócie: Przechowujemy informacje o użytkowniku tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej. 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. wymagania podatkowe, księgowe lub inne wymagania prawne). Żaden z celów określonych w niniejszej informacji nie będzie wymagał od nas przechowywania danych osobowych użytkownika dłużej niż przez 6 miesięcy. 

Jeśli nie będziemy mieli bieżącej, uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że Państwa dane osobowe były przechowywane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy Państwa dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie. 

6. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: Staramy się chronić Państwa dane osobowe poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa. 

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże, pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu zabezpieczenia Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana jako bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować Twoich informacji.

Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszej Witryny odbywa się na Państwa własne ryzyko. Dostęp do Witryny należy uzyskiwać wyłącznie w bezpiecznym środowisku. 

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, użytkownik ma prawa, które umożliwiają mu większy dostęp do swoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć, zmienić lub zlikwidować swoje konto. 

W niektórych regionach (takich jak Europejski Obszar Gospodarczy) użytkownikowi przysługują pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia danych, (iii) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz (iv) jeśli ma to zastosowanie, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach mogą Państwo również mieć prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, należy skorzystać z następującej strony internetowej dane kontaktowe podano poniżej.

Wszelkie wnioski rozpatrzymy i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych opieramy się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie Państwa danych osobowych prowadzone w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda. Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe do organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html

8. URZĄDZENIA STERUJĄCE DLA FUNKCJI "NIE ŚLEDŹ 

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne posiadają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track ("DNT"), które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych na temat czynności przeglądania Internetu. Na tym etapie nie opracowano jeszcze jednolitego standardu technologicznego rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT.

W związku z tym, obecnie nie reagujemy na sygnały DNT przeglądarki lub inne mechanizmy, które automatycznie informują użytkownika o braku zgody na śledzenie go online. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o prywatności. 

9. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych. 

California Civil Code Section 1798.83, znana również jako prawo "Shine The Light", zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli istnieją), które ujawniliśmy osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego oraz nazw i adresów wszystkich osób trzecich, z którymi udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taką prośbę, prosimy o przesłanie jej do nas na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Witrynie, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie umieszczasz w Witrynie. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej i podaj adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii.

Dołożymy starań, aby dane te nie były publicznie prezentowane na Stronie, ale należy pamiętać, że dane te mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. z kopii zapasowych itp.). 

10. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

W skrócie: Tak, będziemy aktualizować to powiadomienie w miarę potrzeb, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami. 

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o prywatności.

Zaktualizowana wersja będzie oznaczona datą "Zaktualizowano", a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać od momentu jej udostępnienia. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy powiadomić użytkownika poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia.

Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z tym, jak chronimy Państwa dane. 

11. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?  

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres eric@this.fish lub pocztą na adres: 

ThisFish Inc.

2002 - 125 Milross Avenue

Vancouver, Kolumbia Brytyjska

V6A 0A1

Kanada