← Powrót do katalogu

Mecz wylęgarni

HatcheryMatch to dwuletni projekt Science and Technology Cooperation Sino-Malta Fund pomiędzy maltańskimi partnerami AquaBioTech Group i The Department of Food Sciences and Nutrition na L-Università ta' Malta oraz chińskimi partnerami Fishery Machinery and Instrument Research Institute i Qingdao Blue Granary Ocean Fishery Development Co., Ltd., w ramach priorytetu tematycznego Maritime & Aquaculture. Malta i Chiny mają historię wspólnych badań sięgającą 2002 roku, a w 2018 roku Malta i Chiny podpisały umowę o Inicjatywie Pasa i Drogi, aby dalej wspierać współpracę w zakresie handlu, kultury i badań między dwoma krajami.

Projekt HatcheryMatch ma na celu opracowanie czterech nowych technologii automatyzacji, które poprawią jakość wody, kategoryzację embrionów i karmienie, a w konsekwencji zmniejszą stres i straty w fazie wylęgu w cyklu życia ryb. Stworzone zostaną prototypy systemów żywych pasz, dezynfekcji ultradźwiękowej, urządzeń do czyszczenia dna oraz cyfrowego analizatora obrazu embrionów. Zostanie opracowana pilotażowa wylęgarnia recyrkulacyjna, w której te nowe technologie zostaną zintegrowane w celu zmniejszenia stresu w stadach morskich, zmniejszenia zależności od pracy i zwiększenia wskaźnika wysiewu.

Innowacje te pomogą w dalszym rozwoju akwakultury zarówno w Chinach, jak i na Malcie oraz będą promować współpracę badawczą pomiędzy naukowcami z obu krajów.

Specjalizacje
Ryby
RAS
Funkcje
Inne informacje
Mecz wylęgarni
Kraj:
Malta
Założone:
2020
Typ organizacji:
For-Profit
Sektor:
Akwakultura
Operacje Geografia:

Informacje kontaktowe

Masz opinię?

Cały czas udoskonalamy ten katalog.

Mile widziane są opinie i sugestie dotyczące lepszych wyników.

Poznaj nasz blog

Logo

Śledź nasze badania i filmy wideo oraz najnowsze wiadomości technologiczne i spostrzeżenia dotyczące branży.

Wysyłamy Catch-Up przynajmniej raz na kwartał. kwartał. 🐟

*
PODZIEL SIĘ TĄ FIRMĄ
Udostępnij to i pomóż swoim znajomym odkryć tę niesamowitą firmę!
lub skopiuj adres URL do schowka

Informacje zwrotne z katalogu

Widzisz stare logo? Brakujące informacje? Nasz katalog stale się rozwija i jest udoskonalany - informacje zwrotne są tym, co pomaga nam dostarczać najbardziej dokładne wyniki.