Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 22 maart 2021   

Dank u voor uw keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap bij ThisFish Inc. ("Bedrijf“, “wij“, “ons“, “onze"). Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via eric@this.fish. 

Wanneer u onze website bezoekt https://this.fish (de "Website"), en meer in het algemeen, gebruik van een van onze diensten (de "Diensten"(waaronder de Website), waarderen wij het dat u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie.

We hopen dat u even de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen, want het is belangrijk. Als er bepalingen in deze privacyverklaring staan waarmee u niet akkoord gaat, verzoeken wij u het gebruik van onze diensten onmiddellijk te staken. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze Diensten (die, zoals hierboven beschreven, onze Website omvat), evenals alle verwante diensten, verkoop, marketing of evenementen. 

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, zodat u weet wat wij doen met de informatie die wij verzamelen.

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

3. ZAL UW INFORMATIE MET IEMAND WORDEN GEDEELD?

4. MET WIE ZAL UW INFORMATIE WORDEN GEDEELD?

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

6. HOE HOUDEN WIJ UW INFORMATIE VEILIG?

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

8. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIA SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

10. KUNNEN WIJ DEZE MEDEDELING BIJWERKEN?

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?

12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF WISSEN?

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u ons meedeelt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. 

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Website of anderszins wanneer u contact met ons opneemt. De persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten: 

Door u verstrekte persoonlijke informatie. Wij verzamelen namen; e-mailadressen; telefoonnummers; functiebenamingen; namen van organisaties; contactvoorkeuren; en andere soortgelijke informatie. 

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn, en u dient ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie - zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken - wordt automatisch verzameld wanneer u onze Website bezoekt. 

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactinformatie), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie omvatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is hoofdzakelijk nodig om de veiligheid en de werking van onze Website te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapporteringsdoeleinden. 

De informatie die wij verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Website opent of gebruikt en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de Website (zoals de datum/tijdstempels die aan uw gebruik zijn gekoppeld, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), apparaatgebeurtenisinformatie (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms 'crash dumps' genoemd) en hardware-instellingen) bevatten.
 • Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en toepassingsidentificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel Internet serviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratiegegevens.
 • Locatiegegevens. Wij verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie wij verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Merk echter op dat als u ervoor kiest zich af te melden, u mogelijk bepaalde aspecten van de Diensten niet kunt gebruiken.

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de nakoming van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of uw toestemming. 

Wij gebruiken persoonlijke informatie die via onze Website is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop wij ons beroepen naast elk hieronder vermeld doel. 

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen of ontvangen:

 • Om u administratieve informatie te sturen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te sturen over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid.
 • Om onze Diensten te beschermen. Wij kunnen uw informatie gebruiken in het kader van onze inspanningen om onze Website veilig en beveiligd te houden (bijvoorbeeld voor fraudecontrole en -preventie).
 • Om onze algemene voorwaarden en ons beleid voor zakelijke doeleinden af te dwingen, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten of in verband met ons contract.
 • Om te reageren op wettelijke verzoeken en schade te voorkomen. Indien wij een dagvaarding of een ander juridisch verzoek ontvangen, is het mogelijk dat wij de gegevens in ons bezit moeten inzien om te bepalen hoe wij moeten reageren.
 • Uw bestellingen afhandelen en beheren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retourzendingen en omruilingen via de Website uit te voeren en te beheren.
 • Beheer van prijstrekkingen en wedstrijden. Wij kunnen uw informatie gebruiken om prijstrekkingen en wedstrijden te beheren wanneer u kiest om deel te nemen aan onze wedstrijden.
 • Om diensten aan de gebruiker te leveren en de levering ervan te vergemakkelijken. Wij kunnen uw informatie gebruiken om u de gevraagde dienst te leveren.
 • Beantwoorden van vragen van gebruikers/ondersteuning bieden aan gebruikers. Wij kunnen uw informatie gebruiken om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen die u zou kunnen hebben met het gebruik van onze Diensten.
 • Om u marketing- en promotieberichten te sturen. Wij en/of onze derde-marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt gebruiken voor onze marketingdoeleinden, indien dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Bijvoorbeeld, wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze Website, wanneer u zich abonneert op marketing of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt, zullen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing e-mails (zie de "WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?" hieronder).
 • u gerichte reclame aan te bieden. Wij kunnen uw informatie gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en reclame te ontwikkelen en weer te geven (en samen te werken met derden die dat doen) die is afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de doeltreffendheid ervan te meten.

3. ZAL UW INFORMATIE MET IEMAND WORDEN GEDEELD?

In het kort: Wij delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan de wet, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen, of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen. 

Wij kunnen uw gegevens waarover wij beschikken, verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • Toegestaan: Wij kunnen uw gegevens verwerken indien u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Gewettigde belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.
 • Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract met u hebben gesloten, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw informatie bekendmaken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een rechterlijk bevel of een juridisch proces, zoals in antwoord op een rechterlijk bevel of een dagvaarding (inclusief in antwoord op overheidsinstanties om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of rechtshandhaving).
 • Vitale interesses: Wij kunnen uw informatie bekendmaken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het onderzoeken, voorkomen of nemen van maatregelen met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties waarin sprake is van mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarin wij betrokken zijn.

Meer in het bijzonder kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verwerken of uw persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

 • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Verkopers, consultants en andere derde-partij dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, contractanten of agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: betalingsverwerking, gegevensanalyse, bezorging van e-mails, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. Wij kunnen geselecteerde derden toestaan om trackingtechnologie te gebruiken op de Website, waardoor zij namens ons gegevens kunnen verzamelen over de manier waarop u in de loop der tijd omgaat met onze Website. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en te traceren, de populariteit van bepaalde inhoud, pagina's of functies te bepalen, en de online activiteit beter te begrijpen. Tenzij beschreven in deze kennisgeving, delen, verkopen, verhuren of verhandelen wij geen van uw gegevens met derden voor hun promotionele doeleinden. Wij hebben contracten met onze gegevensverwerkers, die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke informatie kunnen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Zij zullen uw persoonlijke informatie ook niet delen met een andere organisatie dan wij. Zij verbinden zich er ook toe de gegevens die zij namens ons bewaren, te beschermen en te bewaren gedurende de periode die wij hen opdragen.
 • Zakenpartners. Wij kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

4. MET WIE ZAL UW INFORMATIE WORDEN GEDEELD?

In het kort: Wij delen alleen informatie met de volgende derde partijen. Wij delen en onthullen uw informatie alleen met de volgende derde partijen.

Wij hebben elke partij gecategoriseerd zodat u gemakkelijk het doel van onze gegevensverzamelings- en verwerkingspraktijken kunt begrijpen. Als wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming en u wilt uw toestemming intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte hieronder getiteld "HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?“.

 • Reclame, Direct Marketing en Lead Generation
  • Aangepast e-mailformulier
 • Cloud Computing Diensten
  • FlyWheel WordPress Hosting, Fast.ly
 • Optimalisatie van de inhoud
  • Google lettertypen
 • Delen en adverteren via sociale media
  • Facebook sociale plugins, Twitter sociale plugins
 • Web en mobiele analyse
  • Google Analytics, Google Tag Manager

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij de wet anders voorschrijft. 

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Voor geen enkel doel in deze kennisgeving zullen wij uw persoonlijke gegevens langer dan 6 maanden moeten bewaren. 

Wanneer wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze informatie wissen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in backup-archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is. 

6. HOE HOUDEN WIJ UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen. 

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid te beschermen van alle persoonlijke informatie die wij verwerken. Nochtans, ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen elektronische transmissie over Internet of informatieopslagtechnologie worden gewaarborgd 100% veilig te zijn, zodat kunnen wij niet beloven of waarborgen dat hackers, cybercriminelen, of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze veiligheid te verslaan, en ongepast uw informatie te verzamelen, te openen, te stelen, of te wijzigen.

Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie naar en van onze Website op uw eigen risico. U dient de Website alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken. 

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, heeft u rechten die u meer toegang geven tot en controle over uw persoonlijke informatie. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen. 

In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte) heeft u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het kan daarbij gaan om het recht (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens, (ii) om rectificatie of wissing te vragen, (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, en (iv) indien van toepassing, om gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u gebruik maken van het contactgegevens hieronder.

Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en opvolgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming. Indien u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte en u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, hebt u tevens het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

U vindt hun contactgegevens hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Als u in Zwitserland woont, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html

8. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES 

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen hebben een functie of instelling voor Do-Not-Track ("DNT") die u kunt activeren om aan te geven dat u liever niet hebt dat gegevens over uw online browseactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld.

Als zodanig reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze doorgeven om niet online gevolgd te worden. Als er in de toekomst een norm voor online tracking wordt aangenomen waaraan wij ons moeten houden, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring. 

9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIA SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u in Californië woont, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot uw persoonlijke informatie. 

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light" wet, staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om eenmaal per jaar en kosteloos informatie op te vragen en te verkrijgen over de categorieën van persoonlijke informatie (indien aanwezig) die wij aan derden hebben verstrekt voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar.

Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in te dienen via de onderstaande contactgegevens. Als u jonger bent dan 18 jaar, woonachtig bent in Californië en een geregistreerde account hebt op de Website, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u publiekelijk op de Website plaatst. Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactinformatie en vermeldt u het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account en een verklaring dat u in Californië woont.

Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar op de Website worden weergegeven, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat de gegevens mogelijk niet volledig of omvattend uit al onze systemen worden verwijderd (bijv. back-ups, enz.). 

10. KUNNEN WIJ DEZE MEDEDELING BIJWERKEN?

In het kort: Ja, wij zullen deze kennisgeving zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen. 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken.

De bijgewerkte versie zal worden aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u daarvan op de hoogte brengen door een duidelijk zichtbare kennisgeving van die wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen.

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen. 

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?  

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op eric@this.fish of per post naar: 

ThisFish Inc.

2002 - 125 Milross Avenue

Vancouver, Brits Columbia

V6A 0A1

Canada