Gegevensnormen

Gegevensnormen zijn van cruciaal belang voor de traceerbaarheid en om ervoor te zorgen dat de verschillende actoren in de toeleveringsketen gegevens over zeevruchten kunnen uitwisselen. ThisFish Inc. neemt deel aan de Global Dialogue for Seafood Traceability (GDST) en hielp bij het testen van de nieuwe vrijwillige normen die in maart 2020 van start gingen.

shutterstock_1218220324

Zo'n 40 wereldwijde vis-, schaal- en schelpdierbedrijven samen met belangrijke milieugroepen en certificatie-instellingen hebben de nieuwe GDST Data Standard 1.0 onderschreven. ThisFish heeft de standaard configuratie in haar software zo ingesteld dat ze aan deze wereldwijde normen voldoet, wat zal helpen om onze klanten "toekomstbestendig" te maken naarmate er meer vraag komt naar digitale gegevens over de toeleveringsketen.

De GDST normen bestaan uit twee hoofddelen:

1. Essentiële gegevenselementen: De normen bepalen de minimale gegevenselementen die moeten worden gedocumenteerd en doorgegeven binnen GDST-conforme toeleveringsketens van schaal- en schelpdieren, voor zowel producten van de wilde vangst als van de aquacultuur.

2. Technische formaten: De normen regelen de technische formaten en nomenclaturen voor het uitwisselen van gegevens tussen interoperabele traceerbaarheidssystemen.

GDST 1.0 is gebouwd als uitbreiding op de internationale traceerbaarheidsstandaard GS1 EPCIS, die op grote schaal gebruikt wordt door grote detailhandelaren, merken en toeleveringsketens. De GDST heeft de EPCIS standaard verfijnd en aangepast voor de vis-, schaal- en schelpdierindustrie en innovaties opgenomen die bedrijven in staat stellen met op GS1 gebaseerde systemen te integreren zonder commerciële verbintenissen aan te gaan om merkgebonden GS1 traceerbaarheidsoplossingen te gebruiken. Voor meer informatie, bezoek de GDST's website. Hier zijn links naar enkele waardevolle bronnen: